Opdrachtgever: Buitink Technology, Duiven

Projectomschrijving

In 2020 is gestart met de upgrade van MECC Maastricht. De upgrade zal leiden tot meer congressen en een grotere spin-off voor de stad Maastricht. MECC Maastricht wordt na de upgrade en uitbreiding nog aantrekkelijker als internationaal beurs- en congrescentrum.

De werkzaamheden ten behoeve van de upgrade van MECC werden uitgevoerd door Mertens Bouwbedrijf BV uit Weert. Een onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden was het aanbrengen van wandbekleding in de vorm van spantextiel in de beide auditoriums die zijn ondergebracht in MECC. De wandbekleding werd als deelproject door Buitink Technology, in opdracht van Mertens Bouwbedrijf BV, uitgevoerd.

 

De looptijd van het project was +/- 3 maanden.

Mijn rol binnen dit project

Om dit project te kunnen laten slagen, was goede communicatie en coördinatie tussen de verschillende partijen, Buitink Technology en Mertens Bouwbedrijf, noodzakelijk. Om de algehele coördinatie in goede banen te leiden zijn diverse meetings gehouden. Door middel van deze meetings zijn er een aantal producten geproduceerd:

 

 

  • Voorbereiding: tijdens de voorbereiding is in samenspraak met de opdrachtgever een globale planning gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden, de benodigde ruimte, hoogwerkers, veiligheidsaspecten etc.
  • Uitvoering: voor een goede communicatie met de opdrachtgever is tijdens de uitvoering veelvuldig de locatie MECC bezocht. Hierbij zijn de planningen op elkaar afgestemd, de V&G aspecten en kwaliteitsbewaking besproken en in voorkomend geval problemen gezamenlijk opgelost.
  • Afronding: tijdens de afronding van dit project is aandacht besteed aan de oplevering.
  •  

Status project

Dit deelproject is afgesloten en opgeleverd. De oplevering van het hoofdproject MECC is gepland in februari 2021.

Portfolio

Andere gerealiseerde projecten

Opdrachtgever: Buitink Technology
Opdrachtgever: Buitink Technology